تبلیغات
اسرار ازدواج موفق - اسرار ازدواج موفق
تاریخ : چهارشنبه 12 مهر 1391 | 08:57 ب.ظ | نویسنده : محمدعلی ایمانی

اسرار ازدواج موفق
 
آیـا تصمیم به ازدواج دارید؟ و یا آنکه در حـال حـاضـر متاهل مـی باشـیـد؟ شـمـا قادر به بـنیان نـهادن یک ازدواج موفق و پایدار خواهید بود. من بر اساس تجربیات پیشـیـن خـود می دانـم کـه پـایدار نگاه داشتن یک ازدواج موفق مستلزم تـلاش و کـوشـش مسـتمـر است. باید متوجه باشـیـد کـه مفهوم اسرار ازدواج موفق چیزی فراتـر از یـک پـیـمان قـانـونی و مشروع میباشد که به واسطه آن به زن و مرد اجازه میدهد بعنوان زن وشوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند.
اهمیت مشاوره برای یافتن اسرار ازدواج موفق پیش از ازدواج
مـشاوره پیش از ازدواج موفق را شدیدا به شما توصیه میکـنـم. شــانس ایجاد یک ازدواج موفق هنگامی که زن وشوهر قادر باشند با یکدیگر در رابطه با مـسائـل ذیـل گـفـتـگو کـرده و بـه یـک تـفـاهـم رضایت بخش و دو سویه در عرصه زندگی مشترک دست یابند، افزایش می یابد.یکی از اسرار ازدواج موفق این است که از پیشینه خانواده هـمسـرتـان آگـاهـی یـابـیـد ، چـون شـخـصـیـت کنونی شما تا حد زیادی برگرفته شده و حاصل همان تجاربی است کـه در شرایط و محیط یک خانواده خاص کسب کرده اید . خـانـواده پـیـونـد دهنده فرد بـا گـذشته مـی باشد. مـا شـدیـدا مـتـاثر نگرشها، رفتار و کنشهای خانواده ای هسـتـیـم کـه در آن پرورش یافته ایم. بله درست است شما تنها با یک فرد نیست که وصلت میـکنید بلکه با طرز تربیت خانوادگی وی نیز تا آخر عمرتان سر و کار خواهید داشت. بنابراین درک این مطالب برای یافتن اسرار ازدواج موفق ضروری است .

مبحث اسرار ازدواج موفق ادامه دارد ...

                                                          www.aramgroup.ir  
طبقه بندی: اسرار ازدواج موفق،
برچسب ها: اسرار ازدواج موفق، تربیت، مشاوره، متاهل،